Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/152
Title: Актуальні питання запровадження відновного правосуддя та інституту медіації в кримінальному процесі України
Authors: Яковенко, М.О.
Keywords: Відновне правосуддя, інститут медіації, примирення сторін.
Issue Date: 7-Jun-2018
Publisher: Полтава : ПУЕТ
Citation: Яковенко М.О. Актуальні питання запровадження відновного правосуддя та інституту медіації в кримінальному процесі України : Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір : матеріали VІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції (м. Полтава, 7 червня 2018 р.). Полтава : ПУЕТ, 2018. С. 129-132.
Abstract: У статі автором доведено, що для запровадження інституту медіації в українському кримінальному процесуальному законодавстві необхідно нормативно закріпити поняття медіація. Під яким слід розуміти визначений у встановленому законом порядку процес досягнення згоди щодо відшкодування шкоди та примирення потерпілого з підозрюваним (обвинуваченим) за власною ініціативою або за участю медіатора. Відповідно медіатором може бути фізична чи юридична особа, яка у встановленому законом порядку здійснює послуги щодо досягнення згоди по відшкодуванню завданої шкоди та примирення потерпілого з підозрюваним (обвинуваченим).
URI: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/152
Appears in Collections:СтаттіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.