Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/153
Title: Актуальні питання організації досудового розслідування в умовах відновлення цілісності україни і деокупації Донбасу
Authors: Яковенко, М.О.
Keywords: Стратегія відновлення цілісності України та деокупації Донбасу, відновлення втрачених та знищених кримінальних проваджень, інвентаризаційні комісії, спеціалізовані (міжвідомчі) слідчо-оперативні групи.
Strategy of restoration of Ukraine's integrity and de-occupation of the Donbas, restoration of lost and destroyed criminal proceedings, inventory commissions, specialized (interdepartmental) investigation teams.
Issue Date: 12-Oct-2018
Publisher: Поліграфічна компанія «Геліос-Прінт»
Citation: 22. Яковенко М.О. Актуальні питання організації досудового розслідування в умовах відновлення цілісності України і деокупації Донбасу / Актуальні питання досудового розслідування: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практпчної конференції (м. Кривий Ріг, 12 жовтня 2018 року). Ред. кол.: О.О. Волобуєва, О.В. Одерій, Т.О. Лоскутов, А.С. Поштова. Кривий Ріг: Поліграфічна компанія «Геліос-Прпнт», 2019. 45-49
Abstract: У статті розкрито актуальні кримінальні процесуальні та організаційні аспекти реалізації Стратегії відновлення цілісності України та деокупації Донбасу. На підставі проведеного кількісного та якісного аналізу статистичних показників встановлено загальний обсяг утрачених та знищених кримінальних проваджень під час військового конфлікту на Сході України. Запропоновано на першому етапі процесу реінтеграції Донбасу (після повного відновлення роботи всіх державних інститутів і правоохоронних органів України) створити спеціальні інвентаризаційні комісії для здійснення моніторингу матеріалів кримінальних проваджень, залишених на окупованих територіях. Наголошено на доцільності застосування стандарту «Намібійські винятки» для визнання чинності документів окупаційної влади, якщо їх невиконання призведе до істотного порушення прав людини.
URI: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/153
Appears in Collections:СтаттіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.