Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/175
Title: Особливості методики розслідування нерозкритих грабежів та розбоїв минулих років
Authors: Яковенко, М.О.
Галаган, В.І.
Keywords: Досудове слідство, нерозкриті злочини минулих років, грабежі та розбої, зупинення досудового слідства, типові слідчі ситуації, розслідування, висунення слідчих версій та планування, слідчі дії.
Pre-trial investigation, uninvestigated crimes of last years, robberies and robbing with violence, suspending a pre-trial investigation, typical investigational situations of investigations, advancement of inquisitional versions and planning, inquisitional actions.
Issue Date: 2012
Publisher: РВВ ЛДУВС імені Е. О. Дідоренка
Citation: Яковенко М. О. Особливості методики розслідування нерозкритих грабежів та розбоїв минулих років : монографія [Текст] / В. І. Галаган, М. О. Яковенко / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. − Луганськ : РВВ ЛДУВС імені Е. О. Дідоренка, 2012. − 240 с
Abstract: Монографія присвячена проблемам розслідування нерозкритих грабежів та розбоїв минулих років та напрямам його удосконалення. У роботі сформульо¬ване авторське визначення нерозкритих злочинів минулих років, досліджена система причин та факторів об’єктивного і суб’єктивного характеру, що впливають на несвоєчасне розкриття цих злочинів. На основі виконаних емпіричних досліджень, аналізу статистичних даних та узагальнення результатів вивчення кримінальних справ здійснено криміналістичний аналіз нерозкритих грабежів та розбоїв минулих років. У залежності від наявності інформації про злочин та особу, що його вчинила, визначено та розкрито сутність типових слідчих ситуацій у справах про нерозкриті грабежі та розбої минулих років, запропоновано алгоритми дій слідчого для їх вирішення. Розглянуто актуальні питання та визначено систему тактичних рекомендацій проведення окремих слідчих дій при розслідуванні вказаних злочинів. На підставі отриманих результатів внесено конкретні пропозиції, спрямовані на вдосконалення чинного законодавства України.
URI: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/175
Appears in Collections:МонографіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.