Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/176
Title: Об’єднання кримінальних справ про нерозкриті злочини в одне провадження
Authors: Яковенко, М.О.
Keywords: Нерозкриті злочини, провадження, тактичні прийоми, організація, об’єднання.
Undisclosed crimes, proceedings, tactical receptions, organization, association
Issue Date: 20-Apr-2012
Publisher: Луганськ, РВВ ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка
Citation: Яковенко М. О. Об’єднання кримінальних справ про нерозкриті злочини в одне провадження / М. О. Яковенко // Міжнародна науково-практична конференція „Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства та удосконалення діяльності судових та правоохоронних органів України” (м. Луганськ, 20 квітня 2012 р.). – Луганськ, РВВ ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, 2012. – C. 187-191.
Abstract: Розглянуті проблеми слідчої практики щодо об’єднання кримінальних справ про нерозкриті злочини в одне провадження. Доведено, що організація розслідування нерозкритих злочинів характеризуються широким розмаїттям використання тактичних прийомів. Планування у цих справах може проводитись як у межах одного епізоду, так і декількох.
URI: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/176
Appears in Collections:СтаттіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.