Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/240
Title: До питання про декриміналізацію провокації підкупу.
Authors: Письменський, Є.О.
Pysmenskyy, Y.О.
Keywords: Декриміналізація, провокація підкупу
Issue Date: 2015
Citation: Письменський Є.О. До питання про декриміналізацію провокації підкупу. Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : збірник матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичної конференції [3 квітня 2015 року, м. Харків] / МВС України : Харківський нац. ун-т внутр. справ ; Кримінологічна асоціація України. Харків : Золота миля, 2015. С. 169 – 173.
Abstract: Розглядається проблематика декриміналізації підкупу та виключення ст. 370 з КК України. Робиться висновок, що провокація підкупу як неправомірний спосіб виявлення та розкриття підкупу має вважатись злочином лише в тих випадках, коли вона становить підбурювання до злочину, тобто схиляння будь-яким способом до його вчинення.
URI: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/240
Appears in Collections:ТезиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.