Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/243
Title: Поняття «ухилення від досудового слідства» в контексті звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності
Authors: Письменський, Є.О.
Pysmenskyy, Y.О.
Дудоров, О.О.
Dudorov, О.О.
Keywords: Звільнення від кримінальної відповідальності, давність, зупинення перебігу давності, ухилення від досудового слідства.
Еxemption from criminal liability, limitation, suspension of limitation periods, evasion from pre-trial investigation.
Issue Date: 2015
Citation: Письменський Є.О., Дудоров О.О. Поняття «ухилення від досудового слідства» в контексті звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності. Вісник Кримінологічної асоціації України. 2015. № 2 (10). С. 87 – 99.
Abstract: Розглядається поняття «ухилення від досудового слідства» як підстава для зупинення перебігу давності при звільненні особи від кримінальної відповідальності, аналізуються відповідні доктринальні та судові підходи. Обґрунтовується висновок про можливість як традиційного (обмежувального), так і широкого (буквального) розуміння зазначеного кримінально-правового поняття.
The term «evasion from pre-trial investigation» as a reason for suspension of limitation periods under person’s exemption from criminal liability is researched, doctrinal and judicial approaches to its understanding are examined. Conclusion on the possibility of both traditional (restrictive) and extended (lateral) interpretation of this criminal law concept is substantiated.
URI: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/243
Appears in Collections:СтаттіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.