Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/253
Title: Кримінально-правова політика України із забезпечення охорони національної безпеки в умовах гібридної війни
Authors: Письменський, Є.О.
Pysmenskyy, Y.О.
Keywords: Кримінально-правова політика, національна безпека, гібридна війна
Issue Date: 2016
Citation: Письменський Є.О. Кримінально-правова політика України із забезпечення охорони національної безпеки в умовах гібридної війни. IІ Львівський форум кримінальної юстиції «Правова реформа у сфері кримінальної юстиції: ключові параметри та прогноз подальшого розвитку»: збірка тез міжнародної науково-практичної конференції. Київ : ВАІТЕ, 2016. С. 159 – 165.
Abstract: Аналізуються окремі аспекти реалізації кримінально-правової політики України у сфері забезпечення національної безпеки. Констатується, що наявного кримінально-правового ресурсу загалом достатньо для того, щоб адекватно реагувати на різноманітні прояви гібридного протистояння. Водночас розглядаються дискутовані проблемні питання кримінально-правового регулювання в частині належного забезпечення охорони національної безпеки та необхідності його вдосконалення
URI: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/253
Appears in Collections:ТезиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.