Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/255
Title: Гуманізація кримінальної відповідальності у фокусі сучасної практики законотворчості в Україні
Authors: Письменський, Є.О.
Pysmenskyy, Y.О.
Keywords: Гуманізація, кримінальна відповідальність, законотворчість
Issue Date: 2016
Citation: Письменський Є.О. Гуманізація кримінальної відповідальності у фокусі сучасної практики законотворчості в Україні. Гуманізація кримінальної відповідальності та демократизація кримінального судочинства : матеріали Міжнародного науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 18 – 19 листопада 2016 року). Івано-Франківськ : РВВ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2016. С. 213 – 218.
Abstract: Розглядаються законотворчі проблеми гуманізації кримінальної відповідальності як способу поліпшення становища особи, яка вчинила злочин. Констатується, що відповідний напрям не є пріоритетним для вітчизняного законодавця. Щодо намагань посилити охорону потерпілої людини (як потенційної, так і реальної), то законотворча робота у цьому аспекті здійснюється більш потужно, але інколи відбувається з порушенням інших ключових принципів – справедливості, правової визначеності, верховенства права та інших.
URI: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/255
Appears in Collections:ТезиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.