Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/267
Title: Кримінально-правове регулювання помилування, здійснюваного у виняткових випадках
Authors: Письменський, Є.О.
Pysmenskyy, Y.О.
Keywords: Кримінально-правове регулювання, помилування, виняткові випадки
Issue Date: 2018
Citation: Письменський Є.О. Кримінально-правове регулювання помилування, здійснюваного у виняткових випадках. Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 18 – 19 жовт. 2018 р. / редкол. : В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. Харків : Право, 2018. С. 234 – 239.
Abstract: У доповіді розглядаються коло суб’єктів, які можуть бути помилувані лише у виняткових випадках (та за наявності надзвичайних обставин), визначене в п. 5 Положення про порядок здійснення помилування, затвердженому Указом Президента України від 21 квітня 2015 року № 223/2015. Констатується, що стан відшкодування завданих збитків або усунення заподіяної злочином шкоди обов’язково повинен ураховуватися при прийнятті рішення про помилування стосовно будь-якої особи.
URI: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/267
Appears in Collections:ТезиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.