Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/268
Title: Критерії, що враховуються при застосуванні помилування як акту гуманності
Authors: Письменський, Є.О.
Pysmenskyy, Y.О.
Keywords: Засуджений, помилування, акт гуманності
Issue Date: 2018
Citation: Письменський Є.О. Критерії, що враховуються при застосуванні помилування як акту гуманності. Гуманізація кримінальної відповідальності : матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 16 – 17 листопада 2018 року). Івано-Франківськ : РВВ Університету Короля Данила, 2018. С. 202 – 207.
Abstract: У доповіді розглядається питання про те, чим керується Президент України, здійснюючи помилування (або відмовляючи в такому), та на що спирається при ухваленні того або іншого рішення. Констатується необхідність нормативної конкретизації ті специфічні обставини, що на відміну від інших осіб, які вчинили злочин, зумовлюють милість з боку Президента України до конкретного засудженого.
URI: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/268
Appears in Collections:ТезиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.