Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/381
Title: Діяльності оперативних підрозділів Національної поліції України щодо протидії злочинам, які вчиняються із використанням сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій
Authors: Бараненко, Б.І.
Комарницький, В.М.
Кривонос, М.В.
Бочковий, О.В.
Issue Date: 2019
Publisher: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка
Citation: Діяльності оперативних підрозділів Національної поліції України щодо протидії злочинам, які вчиняються із використанням сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій: наук. практ. рекомендації / Б.І. Бараненко, В.М. Комарницький, М.В. Кривонос, О.В. Бочковий. Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. Сєвєродонецьк: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2019. 110 с.
Abstract: У науково-практичних рекомендаціях висвітлено алгоритми дій працівників Національної поліції України під час організації виявлення, попередження, припинення й розслідування злочинів, що вчиняються із використанням сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій. Науково-практичні рекомендації призначені для працівників Національної поліції України, наукових та науково-педагогічних працівників закладів освіти зі специфічними умовами навчання, здобувачів вищої освіти.
URI: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/381
ISBN: 978-617-616-084-7
Appears in Collections:Навчальні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
технологии.pdf1.88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.