Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/521
Title: Проблеми теорії та практики застосування спеціальних криміналістичних знань у розслідуванні квартирних крадіжок
Authors: Бондар, В.С.
Сегай, М.Я.
Keywords: розслідування квартирних крадіжок, криміналістичні знання
Issue Date: 2011
Publisher: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка
Citation: Бондар В.С., Сегай М.Я. Проблеми теорії та практики застосування спеціальних криміналістичних знань у розслідуванні кварmирних крадіжок: Монографія / МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.0. Дідоренка. - Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. - 312 с.
Abstract: У монографії на підставі аналізу міжнародного та вітчизняного закодавства, спеціальної літераrури визначено поняття та концепгуальні засади інтегратнвної моделі спеціальних криміналістичних знань у кримінальному судочинстві; розглянуто особливосгі застосування спеціапьних кримінальних знань в розслідуванні квартирних крадіжок при збиранні, дослідженні доказів, а також у обліковій діяльності. Розрахована на практичних працівників правоохоронних органів, науковців, викладачів, аспірантів, ад'юнктів, а також курсантів та студентів юридичних вузів.
URI: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/521
Appears in Collections:МонографіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.