Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/526
Title: Методика розслідування квартирних крадіжок
Authors: Бондар, В.С.
Головкін, С.В.
Єршов, О.А.
Кузнєцова, О.В.
Мельник, Р.І.
Issue Date: 2011
Publisher: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка
Citation: Методика розслідування квартирних крадіжок: навч.- МЕ'ТОд. пос. / [В.С. Бондар, С.В. Голов:кін, О.А. Єршов, О.В. Кузнєцова, Р.І. Мельник]; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.0. Дідоренка. - Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.0. Дідоренка, 2011. - 400с. :додатки. - Бібліогр.: с. 377 - 397.
Abstract: У навчально-методичному посібнику на підставі аналізу чннного законодавства, спеціальної літератури розгпянуто основні положення методики розслідування квартирннх крадіжок, особливості проведення окремих слідчих дій та викладено методичні рекомендації щодо проведення занять зі спецкурсу «Слідчо-криміналістичні вчення» з розслідування зпочинів зазначеної категорії. Розрахованнй на науковців, викладачів, аспірантів, ад'юнктів, а також курсантів та студенrів юридичних вузів, а також практичних працівників правоохоронннх органів.
URI: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/526
Appears in Collections:Навчальні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бондар посібник крадіжки.pdf6.43 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.