Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/528
Title: Поняття, система та завдання інформаційно-аналітичного забезпечення криміналістичної діяльності
Authors: Бондар, В.С.
Keywords: варіативність індивідуальних ознак, дескриптори, ідентифікація, інформація, інформаційна система, контурний аналіз, кореляція, метод, розпізнавання образів.
Issue Date: 2019
Publisher: Науковий вісних Херсонського державного університету
Citation: Бондар В.С.Поняття, система та завдання інформаційно-аналітичного забезпечення криміналістичної діяльності //Науковий вісних Херсонського державного університету.- 2019 .- Вип. 2.- С.55-61
Abstract: Обґрунтовано, що комплекс інформаційно-аналітичного забезпечення криміналістичної діяльності повинен забезпечувати вибір системи ключових об’єктів аналізу, погодження стратегічних і тактичних задач розслідування з прийнятою системою об’єктів аналізу (час, місце, спосіб, обстановку події, слід-відображення тощо); перетворення обраних об’єктів у форму, необхідну для їх оброблення та аналізу комплексом інформаційно-аналітичного забезпечення криміналістичної діяльності; складан- ня схем мережі зв’язків на кожного фігуранта; аналіз зв’язків об’єктів обліку – елементів інформаційної системи, отримання знань із використанням методик аналізу; аналітичну перевірку (прогнозування) наслідків запланованих процесуальних рішень під час досудового розслідування на предмет їх відпо- відності системі цільових критеріїв; підготовку аналітичних документів.
URI: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/528
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бондар ХДУ.pdf721.28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.