Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/533
Title: Наукові передумови формування та розвитку криміналістичного вчення про збирання, дослідження та використання доказів у кримінальному провадженні
Authors: Коваленко, А. В.
Kovalenko, A.
Keywords: криміналістика
доказування
вчення
Issue Date: Dec-2019
Publisher: Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ
Citation: Коваленко , А. 2020. Наукові передумови формування та розвитку криміналістичного вчення про збирання, дослідження та використання доказів у кримінальному провадженні. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 113, 4 (Лют 2020), 24-30. DOI:https://doi.org/10.33270/01191134.24.
Series/Report no.: 113;№4
Abstract: Метою статті є аналіз криміналістичних проблем теоретичного та практичного спрямування, що є науковими передумовами формування й розвитку криміналістичного вчення про збирання, дослідження та використання доказів у кримінальному провадженні. Методологія. Застосовано системно-структурний і формально-логічний аналіз для визначення криміналістичної проблематики, що становить передумови формування та розвитку вчення, метод прогнозування – для визначення можливих способів розв’язання таких проблем. Наукова новизна. На підставі аналізу основних напрямів наукового пошуку в криміналістиці виокремлено низку загальних наукових проблем криміналістики, розв’язанню яких криміналістичне вчення про збирання, дослідження та використання доказів у кримінальному провадженні може опосередковано сприяти в межах свого предмета дослідження, а також чимало власних наукових проблем цієї сфери знань. Запропоновано шляхи розв’язання зазначених проблем. Висновки. Науковими передумовами формування та розвитку аналізованого вчення є проблематика теоретичного та практичного спрямування, розв’язанню якої воно сприяє. Зокрема, це проблеми: впливу науково-технічного прогресу на злочинну діяльність і діяльність з розкриття, розслідування та протидії злочинам; відповідності наукових криміналістичних рекомендацій вимогам чинного законодавства; відповідності теоретичних криміналістичних розробок вимогам практики й узагальнення практичного досвіду застосування криміналістичних рекомендацій; інтеграції криміналістикою здобутків інших галузей знань; визначення системи криміналістики. До проблематики власне вчення належать: наявність значної кількості розрізнених наукових праць у цій сфері; відсутність теоретичного обґрунтування вчення; потреба формулювання специфічних криміналістичних поглядів на докази й доказування. Розроблення та подальший розвиток запропонованого криміналістичного вчення сприятиме розв’язанню зазначених проблем.
URI: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/533
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1166-Текст статті-2350-1-10-20200220.pdf428.59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.