Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/543
Title: Використання криміналістичної характеристики в розслідуванні шахрайств.
Authors: Головкін, С.В.
Issue Date: 2017
Publisher: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка
Citation: Головкін С.В. Використання криміналістичної характеристики в розслідуванні шахрайств// Діяльність підрозділів карного розшуку Національної поліції України щодо протидії злочинам проти власності, особливо корисливо-насильницьким у сучасних умовах : збірн. матер. постійн. діюч. семінару (м. Миколаїв, 1-3 червня 2017 р.); за ред.: д.ю.н., проф. В.М. Комарницького, к.ю.н., доц. С.А. Коміссарова, к.ю.н., проф. Б.І. Бараненка. Сєвєродонецьк : Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. 2017. С. 139–143.
URI: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/543
Appears in Collections:СтаттіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.