Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/560
Title: Криміналістична класифікація злочинів проти журналістів
Authors: Коваленко, А. В.
Keywords: журналіст
професійна діяльність
злочини проти журналістів
криміналістична класифікація
Issue Date: 6-Mar-2020
Publisher: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка
Citation: Коваленко, А. В. (2020). КРИМІНАЛІСТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖУРНАЛІСТІВ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(89), 249-258. https://doi.org/10.33766/2524-0323.89.249-258
Series/Report no.: Вип. 1 (89);
Abstract: Статтю присвячено формуванню криміналістичної класифікації злочинів проти журналістів. Досліджено особливості кримінально-правової охорони професійної діяльності журналістів. Злочини проти журналістів класифіковано та згруповано за криміналістично значущими ознаками. Запропоновано класифікувати досліджувані посягання за способом впливу на потерпілого, за метою вчинення посягання та за ступенем суспільної небезпечності з виділенням в окрему категорію складів, які перейдуть до категорії кримі-нальних проступків. Встановлено, що найбільш близькими за криміналістичними озна-ками є посягання на життя та здоров’я журналістів.
URI: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/560
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття класифікація Коваленко.pdf411.2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.