Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/586
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКоваленко, А. В.-
dc.contributor.authorKovalenko, A.-
dc.date.accessioned2021-02-09T11:15:36Z-
dc.date.available2021-02-09T11:15:36Z-
dc.date.issued2020-12-
dc.identifier.citationKovalenko, A. (2020). The sources of forensic recommendations for collection, examinationand use of evidence in criminal proceedings. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(92), 166-176. https://doi.org/10.33766/2524-0323.92. С. 166-176uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/586-
dc.description.abstractThe article is devoted to identifying the main sources of forensic recommendations for the collection, examination and use of evidence in criminal proceedings. The author emphasizes that the relevance, sufficiency, practicality and methodological literacy of these recommendations should be ensured by the use of appropriate scientifically sound sources for their formation. The sources of formation of such recommendations are: the most relevant provisions of forensic science; provisions of the legislation of Ukraine on criminal liability and provisions of the science of criminal law; provisions of the criminal procedural legislation of Ukraine and achievements of science of criminal procedure; legal positions formulated by the European Court of Human Rights; the practice of detection, investigation and trial of criminal offenses; scientific provisions of other (non-legal) sciences, which are integrated by forensic science and implemented in law enforcement practice.uk_UA
dc.description.abstractСтаттю присвячено визначенню основних джерел формування криміналістичних рекомендацій щодо збирання, дослідження та використання доказів у кримінальному провадженні. Загальна ефективність доказової діяльності на етапах досудового розслідування та судового розгляду вимагає професіоналізму уповноважених осіб, їх високого морального рівня та особистої вмотивованості. Специфічні навички правозастосовувачів починають формуватися ще під час отримання ними вищої юридичної освіти і вдосконалюються в ході практичної діяльності через самонавчання та накопичення емпіричного досвіду. Тому надважливо, щоб практик на кожному етапі формування своєї професійної свідомості мав доступ до розроблених науковцями сучасних, обґрунтованих, практично-спрямованих рекомендацій щодо доказування у кримінальному провадженні. Актуальність, достатність, практична спрямованість та методична грамотність згаданих рекомендацій мають забезпечуватися використанням відповідних науково обґрунтованих джерел для їх формування. Джерелами формування криміналістичних рекомендацій щодо збирання, використання та дослідження доказів у кримінальному провадженні виступають: найбільш актуальні положення криміналістичної науки, складовою якої є криміналістичне вчення про збирання, дослідження та використання доказів у кримінальному провадженні; норми законодавства України про кримінальну відповідальність та положення науки кримінального права, які визначають загальні правила кваліфікації, мінімально необхідний перелік ознак кримінальних правопорушень; норми кримінального процесуального законодавства України та здобутки науки кримінального процесу, які встановлюють процесуальні вимоги щодо доказової діяльності уповноважених осіб у кримінальному провадженні; правові позиції, сформульовані Європейським судом з прав людини, що впливають як на процесуальні вимоги щодо доказування в цілому, так і на конкретні тактичні й методичні рекомендації щодо доказування; практика розкриття та розслідування кримінальних правопорушень; наукові положення інших (не юридичних) наук, які інтегруються криміналістикою та впроваджуються в правоохоронну практику.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherВісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренкаuk_UA
dc.relation.ispartofseriesВип. 4 (92).;-
dc.subjectкриміналістикаuk_UA
dc.subjectдоказуванняuk_UA
dc.subjectрекомендації щодо доказуванняuk_UA
dc.subjectЄСПЛuk_UA
dc.subjectforensic recommendationsuk_UA
dc.subjectcriminal proceedinguk_UA
dc.titleThe sources of forensic recommendations for collection, examinationand use of evidence in criminal proceedings.uk_UA
dc.title.alternativeДжерела формування криміналістичних рекомендацій щодо збирання, дослідження та використання доказів у кримінальному провадженніuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
local.udc343.98uk_UA
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1190-Текст статті-2102-1-10-20210203.pdf291.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.