Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/613
Title: Цифрові бази даних у судово-експертній діяльності як засіб оптимізації її інформаційного забезпечення
Authors: Бондар, В.С.
Keywords: бази даних, інформаційні системи, інформаційне забезпечення, судова експертиза, судовий експерт, цифровізація судово-експертної діяльності, C.I.P., SAAMI.
Issue Date: 2021
Publisher: РВВ ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка
Citation: Бондар В.С. Цифрові бази даних у судово-експертній діяльності як засіб оптимізації її інформаційного забезпечення// Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ.- 2021. – Вип.3(95). – С. 241-256.
Abstract: статті розглянуто комплекс особливостей створення та застосування інформацій- них систем та баз даних у судово-експертній діяльності. Актуалізовано окремі аспекти дослідження баз даних в експертизі зброї та ДНК-аналізі. Досліджено основні цілі вико- ристання баз даних у судово-експертній діяльності. Визначено основні проблеми при ви- користанні інформаційних систем та баз даних.
URI: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/613
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Цифрові бази даних (1).pdf374.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.