Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/616
Title: Особливості вирішення техніко-криміналістичних завдань досудового розслідування кримінальних правопорушень
Authors: Бондар, В.С.
Keywords: досудове розслідування, завдання досудового розсліду- вання, кримінальне провадження, криміналістична алгоритмізація, криміна- лістичні рекомендації, матеріальні сліди-відображення, науково-технічні засоби, техніко-криміналістичні задачі, слідча ситуація, техніко- криміналістична ситуація.
Issue Date: 2021
Publisher: Видавництво Ліра-К
Citation: Бондар В.С. Особливості вирішення техніко-криміналістичних завдань досудового розслідуван-ня кримінальних правопорушень// Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб. – 2021. – Вип.66. – С. 284 – 296.
Abstract: У статті досліджено сутність техніко-криміналістичної ситуації та висвітлено особливості вирішення техніко-криміналістичних завдань досу- дового розслідування кримінальних правопорушень. Узагальнено наукові під- ходи до розв’язання цієї проблеми. Сформульовано комплекс загальних тех- ніко-криміналістичних завдань інформаційного характеру, що вирішуються шляхом проведення слідчих (розшукових) дій.
URI: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/616
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bondar.pdf374.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.