Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/617
Title: Проблемні питання обігу нарізної мисливської вогнепальної зброї в Україні: щляхи вдосконалення нормативного регулювання
Authors: Бондар, В.С.
Соколов, О.С.
Keywords: балістичні властивості вогнепальної зброї, вогнепальна зброя, експлуатаційні характеристики зброї, криміналістичні ознаки вогнепальної зброї, купчастість стрільби, нарізна мисливська зброя, патрони калібру 9х21 IMI, цивільна зброя.
Issue Date: 2020
Citation: Бондар В.С. Проблемні питання обігу нарізної мисливської вогнепальної зброї в Україні: щляхи вдосконалення нормативного регулювання/ В.С. Бондар, О.С. Соколов// Експерт: Парадигми юридичних наук і державного управління. – 2020(Грудень). - №6(12). – С.75-89
Abstract: У статті досліджено сучасний стан та перспективи вдосконалення нор- мативно-правового регулювання обігу нарізної мисливської зброї. Здійснено право- вий аналіз нормативно-правової бази з цього питання. У результаті дослідження, на підставі комплексного науково-правового аналізу, виявлено низку проблем теоре- тичного та практичного характеру щодо нормативно-правового регулювання обігу нарізної мисливської вогнепальної зброї в Україні, котрі, у тому числі, не дозволяють визначити чітку межу між мисливською зброєю, яка дозволена для володіння й збе- рігання за місцем проживання власника, та іншими видами видами зброї (бойової, спортивної, багатоцільової, самозахисту тощо), цивільний обіг яких є забороненим або обмеженим в Україні. Запропоновано комплекс заходів щодо його вдосконален- ня. Зокрема, увагу акцентовано на відсутності спеціалізованого закону, який кон- тролюватиме це питання, обґрунтовано доречність урегулювання обігу мисливської нарізної вогнепальної зброї на законодавчому рівні. Систематизовано криміналіс- тичні ознаки мисливської вогнепальної зброї та обґрунтовано висновок, що значна кількість зброї, котра реалізується на території України як мисливська зброя, їм не відповідає. Проведено експериментальну стрільбу, за результатами якої доведено, що окремі зразки зареєстрованої мисливської вогнепальної зброї, призначеної для стрільби пістолетними патронами калібру 9х21 IMI, не забезпечують гарантоване ураження тварин під час полювання через низькі показники купчастості стрільби. Сформульовано висновок, що чинні державні стандарти, які регламентують вимоги до нарізної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, потребують доопрацювання.
URI: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/617
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Проблемні питання (1).pdf306.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.