Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/618
Title: Напрями вдосконалення функціонування криміналістичного обліку експертної служби МВС України
Authors: Бондар, В.С.
Keywords: трасоло-гічний облік; облік слідів, відбитків та відтисків пальців та долонних поверхонь рук; облік грошових знаків та бла-нків документів; облік генетичних ознак людини;облік ідентифікацій-них позначень транспортних засобів; облік матеріалів
Issue Date: 2019
Publisher: РВВ ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка
Citation: Бондар В.С. Напрями вдосконалення функціонування криміналістичного обліку експертної служби МВС України// Діяльність підрозділів карного розшуку Національної поліції України щодо протидії незаконному заволодінню транспортними засобами/ МВС України, ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк: РВВ ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, 2019. – С.8 – 12.
Abstract: Сьогодні під час судово-експертного та техніко-кри-міналістичного забезпечення розслідування та профілак-тики злочинів, пов’язаних з незаконним заволодінням транспортними засобами (ст. 289 КК України) викорис-товується криміналістично значуща інформація, яка міс-титься у таких видах криміналістичного обліку: трасоло-гічний облік; облік слідів, відбитків та відтисків пальців та долонних поверхонь рук; облік грошових знаків та бла-нків документів; облік генетичних ознак людини; облік записів голосів та мовлення людини; облік ідентифікацій-них позначень транспортних засобів; облік матеріалів, речовин та виробів.
URI: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/618
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Криміналістичний облік.pdf105.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.