Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/634
Title: Про застосування принципу non bis in idem (ст. 61 Конституції України) у практиці Верховного Суду
Authors: Письменський, Є.О.
Keywords: Принцип non bis in idem, юридична відповідальність, Верховний Суд, Європейський суд з прав людини
Issue Date: 2020
Citation: Письменський Є.О. Про застосування принципу non bis in idem (ст. 61 Конституції України) у практиці Верховного Суду: збірка тез доповідей учасників науково-практичної конференції «Конституційні засади кримінального права України» (м. Київ, 22 грудня 2020 року). С. 75 – 79. URL: drive.google.com/file/d/11jSTIXnnCmZHMisd6ugGm4fbQSevIo0A/view
Abstract: Аналізується сучасна правозастосовна діяльність Верховного Суду в Україні, у межах якої виникає чимало питань щодо застосування конституційного принципу про неприпустимість подвійного притягнення до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення (non bis in idem – «не двічі за одне й те саме»), тобто принцип передбачений ст. 61 Конституції України та ч. 1 ст. 4 Протоколу № 7 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
URI: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/634
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
(45) Письменський Є. - принцип non bis in idem.pdf212.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.