Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/635
Title: Передумови створення та регулювання регіональних інвестиційних фондів
Authors: Івченко, Є. А.
Keywords: регіональний інвестиційний фонд
акції
облігації
облікова ставка НБУ
фінансовий важіль
Issue Date: Oct-2020
Publisher: Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 10.
Citation: Івченко Є. А., Моргачов І. В., Овчаренко Є. І., Овчаренко Р. В. Передумови створення та регулювання регіональних інвестиційних фондів /Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 10. http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1800 https://doi.org/10.32702/2307-2156-2020.10.37
Abstract: Питання передумов створення регіональних інвестиційних фондів в сучасних умовах України ще залишаються актуальними та не повністю вивченими. Такі питання є зовсім різними щодо окремих видів регіональних інвестиційних фондів, що робить важливим детальну диференціацію та систематизацію таких структур. Уточнено, що регіональні інвестиційні фонди є каталізаторами інвестиційних процесів, тому дослідження передумов їхнього створення та регулювання є актуальними. В роботі розглянуто та здійснено аналіз передумов створення та регулювання регіональних інвестиційних фондів в сучасних умовах в Україні з урахуванням диференціації таких фондів за видами. Останні розділено за чотирма видами. Визначено, що чинники та причини створення регіональних інвестиційних фондів в Україні є. За трьома чинниками з п’яти наведених умови в країні є сприятливими для відповідних фондів. Основні передумови створення та регулювання таких фондів досліджено щодо першого виду - структур, які акумулюють інвестиційні ресурси регіональних інвесторів та спрямовують ці ресурси в інвестиції (як правило на світовому фондовому ринку) у високоліквідні цінні папери. Для такого виду регіональних інвестиційних фондів як передумови створення та регулювання уточнено такі: ставка податку на дивіденди в країні; рівень інвестиційної мотивації індивідуальних інвесторів; облікова ставка НБУ; збіг чи навпаки країни, де знаходиться інвестор з країною, в яку здійснюються інвестиції, а також умови передачі спадщини на активи в цінних паперах; рівень прозорості та контрольованості фондового ринку. В якості важливого чинника створення та існування регіонального інвестиційного фонду уточнено можливість використання фінансового важелю. Науковою новизною статті є уточнення передумов створення та регулювання регіональних фондів одного з їх видів в сучасних умовах України.
URI: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/635
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39.pdfСтаття297.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.