Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/636
Title: Передумови формування системи антикризового управління на промислових підприємствах
Other Titles: Prerequisites for the formation of an anti-crisis management system at industrial enterprises
Authors: Івченко, Є. А.
Keywords: антикризове управління
криза
індикатори
управління
Issue Date: May-2021
Citation: Івченко Є.А., Мартинов А.А., Мартинова Л.В. Передумови формування системи антикризового управління на промислових підприємствах. Економіка. Фінанси. Право.2021. № 5/2. С. 5-13.
Abstract: У статті розглянуто основні передумови формування системи антикризового управління на підприємствах у контексті системної трансформації зовнішньої та внутрішньої складових середовища господарювання, визначені проблемні аспекти системи антикризового управління. Досліджено основні наукові підходи, які розкривають сутність антикризового управління, а також нормативно-правовий базис, що регулює механізм управління підприємствами в умовах кризового стану. В результаті дослідження виокремлено основні підходи до класифікації інструментарію антикризового управління на підприємствах, що є передумовою до формування раціональної системи антикризового управління на підприємстві. Встановлено, що подальші дослідження можуть бути спрямовані на визначення вектору розвитку системи антикризового управління в умовах транзитивної економіко-правової системи господарювання в Україні
URI: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/636
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
efp_05-2_2021.pdf1.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.