Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/650
Title: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРАВООХОРОНЦІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Authors: Богучарова, О.І.
Тишакова, Л.Т.
Issue Date: 2020
Publisher: Вісник ЛНУ імені Тараса. Шевченка.
Citation: Тишакова Л.Т., Богучарова О.І. Особливості формування іншомовної комунікативної компетентності правоохоронців з використанням технологій дистанційного навчання. Вісник ЛНУ імені Тараса. Шевченка. № 3 (334), 2020. С. 173 – 182. DOI: 10.12958/2227-2844-2019-3(334)-173-182
Abstract: Реформування освітньої системи в Україні вимагає суттєвих змін у підході до викладання, оновлення змісту та методів навчання іноземних мов в навчальних закладах освіти. Оновлення цілей та навчання, в свою чергу, зумовлює оновлення освітніх технологій. Реформи вищої освіти в галузі викладання іноземних мов неможливі без впровадження сучасних інформаційних технологій, які сприяють реалізації таких технологій навчання, як особистісно-орієнтоване навчання, інтегроване навчання різних видів мовленнєвої діяльності, інтерактивне навчання, технологія кооперативного навчання тощо
URI: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/650
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21.pdf280.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.