Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/656
Title: CУЧАСНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ПІДХІД У ПРАКТИЦІ СУДОВИХ ПСИХОЛОГІВ: ОЦІНКА ПРАВДИВОСТІ ПОКАЗАНЬ
Other Titles: MODERN EXPERT APPROACH IN THE PRACTICE OF FORENSIC PSYCHOLOGISTS: ASSESSMENT OF THE TRUTH OF THE TESTIMONY
Authors: Богучарова, О.І.
Шаповалова, В.О.
Keywords: достовірність, лайдетекція, експертна психологічна оцінка правдивих і неправдивих свідчень (зізнань), критеріальний контент-аналіз (CBSA), метод оцінки валідності тверджень (SVA), неправдиві показання, протидія розслідуванню злочинів, психологічні методи допитування, судово-психологічна експертиза ознак достовірності/недостовірності показань учасників кримінального та судового провадження (за відеозаписом слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів).
Issue Date: 2020
Publisher: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Citation: Богучарова О.І.,Шаповалов В.О.; CУЧАСНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ПІДХІД У ПРАКТИЦІ СУДОВИХ ПСИХОЛОГІВ: ОЦІНКА ПРАВДИВОСТІ ПОКАЗАНЬ; Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; С.-25-37
Abstract: У статті наведено результати порівняльного дослідження англомовних європейських та вітчизняних методів диференційної психологічної оцінки достовірності показань свідків, потерпілих, підозрюваних (лайдетекція). Потреба цього дослідження продиктована низкою обставин: надмірним поширенням в українських судах такої форми протидії розслідуванню злочинів і правосуддя як неправдиві показання, посиленням агресивності у приховуванні доказів, а також підвищенням ролі експерта-психолога в суді у зв’язку із змінами вітчизняного законодавства. За зразок англомовних методів лайдетекції оглянуто типові щодо використання в судовій практиці Європи систему оцінки валідності тверджень (SVA), критеріальний контент-аналіз (СBCA) та аналіз обставин отримання показань (Validity Checklist).
URI: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/656
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Journal of Psychology Research -26(9)_2020.pdf1.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.