Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/657
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБогучарова, О.І.-
dc.contributor.authorЗвонок, О.С.-
dc.date.accessioned2022-04-12T07:38:20Z-
dc.date.available2022-04-12T07:38:20Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationБогучарова О.І., Звонок О.С.;КОНФЛІКТ НА СХОДІ УКРАЇНИ ОЧИМА АНГЛОМОВНИХ МАСМЕДІА; РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка; 2021.-С.39-58uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/657-
dc.description.abstractДослідження присвячено масмедійному дискурсу концепту ВІЙНА в англомовних ЗМІ, який розгортається навколо подій на Сході України. Дані доводять, що англійський медіадискурс є системою з по- літкоректним мовним медіаподанням концепту ВІЙНА. З’ясовано, що провідним для англійської мовної свідомості є демілітаризований об- раз війни. Показано, що події в Україні представлено трьома типами дискурсивних образів-моделей як складників концепту ВІЙНА, що конкурують між собою: емоційний – внутрішнього конфлікту; раціо- нальний – гібридної війни; соціально-прагматичний – регіонального конфлікту, масштабованого та інтернаціоналізованого як внутріш- німи, так і зовнішніми міждержавними чинниками. Англомовний дис- курс також тісно пов’язаний із трансляцією лінгвістик військових ев- фемізмів (АТО, сленг), маніпуляціями (табуювання), порушенням від- вертих комунікацій із медіаудиторією (інакомовність).uk_UA
dc.publisherРВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренкаuk_UA
dc.subjectдискурс, концепт ВІЙНА, евфемія, маніпуляції, соціопсихолінгвістичні засоби впливу, англійська мовна свідомість.uk_UA
dc.titleКОНФЛІКТ НА СХОДІ УКРАЇНИ ОЧИМА АНГЛОМОВНИХ МАСМЕДІАuk_UA
Appears in Collections:СтаттіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.