Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/663
Title: Ідея держави в «Політичному заповіті» кардинала Рішельє: розум, обережність, релігійний фактор
Authors: Саранов Сергій Вікторович
Keywords: ідея держави, кардинал Рішельє, Франція, "Політичний заповіт"
Issue Date: 15-May-2020
Publisher: Одеська юридична академія
Citation: Саранов С. В. Ідея держави в «політичному заповіті» кардинала Рішельє: розум, обережність, релігійний фактор / С. В. Саранов // Правове життя сучасної України : у 3 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 трав. 2020 р.) / відп. ред. М. Р. Аракелян. – Одеса : Гельветика, 2020. – Т. 1. – С. 184-185.
Abstract: У поданих тезах розглядається проблематика ідеї держави в "Політичному заповіті" кардинала Рішельє. Враховуючи майже недосліджений характер цього питання в сучасній українській історіографії, додаючи до системи аргументації позиції сучасної французької істооріографії автор доходить висновку про значущість релігійного чиннику, поряд із традиційною інтерпретацією, в системі політичного мислення Рішельє.
Description: У поданих тезах розглядається проблематика ідеї держави в "Політичному заповіті" кардинала Рішельє. Враховуючи майже недосліджений характер цього питання в сучасній українській історіографії, додаючи до системи аргументації позиції сучасної французької істооріографії автор доходить висновку про значущість релігійного чиннику, поряд із традиційною інтерпретацією, в системі політичного мислення Рішельє.
URI: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/663
ISSN: URI: https://hdl.handle.net/11300/12812
Appears in Collections:ТезиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.