Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/692
Title: ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ
Authors: Богучарова, О.І.
Ткаченко, Н.В.
Keywords: конфлікт, методи, об’єкт, предмет, психологія конфлікту, соціальний конфлікт, соціологічні та психологічні теорії конфлікту, два підходи до визначення конфлікту
Issue Date: 2018
Publisher: Дніпропетровськ РВВ ДНУ
Citation: Богучарова, О.І. Ткаченко, Н.В. Посібник до вивчення дисципліни «Психологія конфлікту». [Текст] / О.І. Богучарова, Н.В. Ткаченко. – Д. : РВВ ДНУ, 2018. – с.
Abstract: Незрівнянною цінністю нашої цивілізації є мир. Звісно, в будь-якому суспільстві конфлікти неминучі, однак важливо, якими засобами їх намагаються розв’язати: поступово, еволюційне, реформаторським шляхом чи, навпаки, руйнівними і насильницькими засобами через знищення ідеї компромісу і консенсусу. Недарма кажуть: добро є те, що спрямоване на збереження та розвиток життя, зло − те, що знищує життя або перешкоджає його нормальному існуванню (А. Швейцер). У гуманістичному сенсі мир це не лише відсутність війн чи військових конфліктів. Забезпечення миру має свої глибокі коріння в гармонії у родині, суспільстві, злагоді людини із самою собою. Безумовно, реальний стан речей та світ наукових ідей за своєю логікою не одне і теж. Сучасний потенціал конфліктогенів в українському суспільстві небезпідставно зростає не за арифметичною, а геометричною прогресією. До звичайних і традиційних сьогодні додаються воєнні – мігранти і біженці, бойові зіткнення в АТО, поранені й загиблі, втома від нескінчених втрат. Конфліктогени такого типу особливо небезпечні в світлі чергових роковин гуманітарної катастрофи, що розгортається на сході України. Отже, оскільки демократизація всіх сфер суспільного життя в Україні триває і, на жаль, супроводжується нечуваним зростанням соціальної напруги і, навіть, відкритого військового конфлікту, то, очевидно, трансформація конфліктологічної практики вже на часі, з одного боку, а іншого, проблема підвищення конфліктологічної культури студентів та безконфліктного спілкування набуває особливої актуальності. Саме тому під час знайомства з психологією конфлікту студентаммагістрам варто налаштуватися на досконале опанування базової системи конфліктологічних знань та формування цілісного уявлення не лише про процеси виникнення конфліктів, а й діагностику, і насамперед, компетентне їх врегулювання; здійснення впливу на окремі групи людей і громади, ведення переговорів, прес-конференцій, публічних виступів з коректним поясненням своїх дій і відповідями на запитання в якості представників соціономічної групи професій. Загалом студентам-магістрам варто бути готовими до усього розмаїття типів конфліктної взаємодії, що відноситься до сфери професійного спілкування психолога. Передбачається, що прослухавши лекцію, студенти-магістри здатні самостійно підготуватися до семінару, виконати завдання і практичні вправи письмово, які до їх вибору пропонує викладач у відповідній літературі. Подані роботи обговорюються на занятті, на підставі чого студент-магістр отримує бали індивідуального рейтингу, що зрештою впливає на його підсумкову оцінку з навчального предмету.
URI: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/692
Appears in Collections:Навчальні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Богучарова_посібник_Психологія конфлікту.pdf920.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.