Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка Community home page

Logo
 • Проблематика: висвітлення загальнотеоретичних проблем держави і права; проблем вдосконалення та застосування законодавства; проблем управління, адміністративного права, адміністративної діяльності органів правопорядку; проблем цивільного, трудового, екологічного та господарського права; проблем протидії кримінальним правопорушенням.

 • Засновник: Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка
 • Рік заснування: 1997
 • Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 24202-14042 ПР від 16.09.2019 р.
 • Фахова реєстрація:включений до Переліку наукових фахових видань України з юридичних наук наказом МОН України від 07.10.2015 № 1021. Наказом МОН України від 15.01.2018 № 32 журналу присвоєно категорію «В».
 • Спеціальність: 081 "Право"
 • Реєстрація в міжнародних наукометричних базах:
 • - «Index Copernicus International» (Варшава, Польща) (ICV 2018 = 54.73);
  - HeinOnline online database;
  - Google Scholar;
  - Електронний репозитарій ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка;
  - Платформа «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського НАН України http://www.irbis-nbuv.gov.ua/
  - Національномий репозитарій академічних текстів.
 • Головний редактор: Письменський Євген Олександрович – д-р юрид. наук, проф. завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (Сєвєродонецьк, Україна)
 • Заступник головного редактора: Дудоров Олександр Олексійович – д-р юрид. наук, проф. ( заслужений діяч науки і техніки України, завідувач лабораторії з проблем попередження, припинення та розслідування злочинів територіальними органами Національної поліції України Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (Сєвєродонецьк, Україна)
 • Відповідальний секретар: Коваленко Володимир Вікторович – канд. юрид. наук, доц. учений секретар секретаріату вченої ради Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (Сєвєродонецьк, Україна)

 • Члени редколегії: Берназюк Ян Олександрович – доктор юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, суддя Касаційного адміністративного суду Верховного Суду (Київ, Україна); Блінова Ганна Олександрывна - кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (Дніпро, Україна); Бобкова Антоніна Григорівна – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України, професор кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса (Вінниця, Україна); Вайшвіла Альфонсас – габілітований доктор юриспруденції (доктор юридичних наук), професор кафедри історії та філософії права університету імені Миколаса Ромериса (Вільнюс, Литва); Заєць Олександр Михайлович - кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри криміналістики та психології Одеського державного університету внутрішніх справ (Одеса, Україна); Іваницький Сергій Олександрович – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри організації правоохоронних та судових органів Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (Сєвєродонецьк, Україна); Ізбаш Катерина Сергіївна - кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу організації наукової роботи Одеського державного університету внутрішніх справ (Одеса, Україна); Камінська Наталія Василівна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права та прав людини Національної академії внутрішніх справ (Київ, Україна); Карчевський Микола Віталійович – доктор юридичних наук, професор, т.в.о. ректора Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (Сєвєродонецьк, Україна); Катеринчук Катерина Володимирівна – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри спеціально-правових дисциплін Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського (Київ, Україна); Комарницький Віталій Мар’янович – доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем попередження, припинення та розслідування злочинів територіальними органами Національної поліції України Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (Сєвєродонецьк, Україна); Литвинов Олександр Миколайович – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (Сєвєродонецьк, Україна); Лукаш Сергій Станіславович – доктор юридичних наук, професор, директор Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ (Суми, Україна); Нестерович Володимир Федорович – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри державно-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (Сєвєродонецьк, Україна); Розовський Борис Григорович – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри правознавства Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (Сєвєродонецьк, Україна); Степанюк Руслан Леонтійович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри криміналістики та судової експертології Харківського національного університету внутрішніх справ (Харків, Україна); Федоренко Владислав Леонідович – доктор юридичних наук (ноострофікований у Польській академії наук), професор, заслужений юрист України, директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (Київ, Україна); Фельтес Томас – габілітований доктор права (доктор юридичних наук), професор, старший професор юридичного факультету Рурського університету (Бохум, Німеччина).

 • Адреса: вул. Донецька, 1, м. Сєвєродонецьк, Луганська обл., Україна, 93401
 • E-mail: oonr_lduvs@meta.ua
 • Телефон: (06452) 9-07-77

Browse

Sub-communities within this community