Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/574
Title: Cутність та методологічне значення праксеологічного підходу в криміналістиці
Authors: Коваленко, А. В.
Kovalenko, A.
Keywords: криміналістика
методологія криміналістики
діяльнісний підхід
праксеологічний підхід
ефективність діяльності
криміналістична праксеологія
Issue Date: Jul-2020
Publisher: Наукові записки НАУКМА. Юридичні науки.
Citation: Коваленко, А. Сутність та методологічне значення праксеологічного підходу в криміналістиці. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. 2020. T. 5. С. 32-39. Режим доступу : DOI : 10.18523/2617-2607.2020.5.32-39.
Series/Report no.: Том 5 (2020);
Abstract: У статті досліджено сутність і методологічне значення праксеологічного підходу в криміналістиці. Проаналізовано співвідношення категорій «підхід» і «метод». Простежено генезу застосування положень праксеології в криміналістиці. Розглянуто злочинну діяльність і діяльність із розкриття, розслідування та запобігання злочинам як предмет дослідження криміналістики з позицій діяльнісного та праксеологічного підходів. Праксеологічна складова криміналістики полягає в дослідженні та оцінці названих видів людської діяльності з погляду їхньої ефективності. Названий підхід визначає специфічний напрям та інструментарій дослідження діяльності щодо боротьби зі злочинністю з метою підвищення її ефективності. Праксеологічне дослідження та з’ясування більш і менш ефективних проявів злочинної діяльності дає змогу визначити пріоритети в боротьбі з нею, прогнозувати дії злочинця та інших осіб, які протидіють розслідуванню. Окреслено значення праксеологічного підходу в криміналістиці як одного з елементів її методологічного апарату, ілюстрації практичної спрямованості науки, одного з керівних принципів побудови рекомендацій техніко-криміналістичного, тактичного й методичного характеру. Сформульовано визначення поняття праксеологічного підходу в криміналістиці як форми наукового пізнання, напряму дослідження злочинної діяльності та діяльності з розкриття, розслідування та запобігання злочинам, що полягає у вивченні характерних ознак названих видів діяльності з метою розроблення практично спрямованих рекомендацій щодо оптимізації процесу боротьби зі злочинністю.
URI: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/574
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
208071-468645-1-SM.pdf277.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.